ZESPÓŁ BIUROWY HAFFNERA

Opis: Dwa średniowysokie budynki biurowe, położone na odrębnych halach garażowych. Osiedle zlokalizowane jest w pobliżu tzw. Parku Grodowego i w bezpośrednim sąsiedztwie historycznych zabudowań młyna papierniczego w Sopocie. Budynku biurowe zostały zaprojektowane w ramach wielofunkcyjnego „Zespołu Haffnera”. Budynki mają stanowić osłonę akustyczną dla zaprojektowanego przy nich zespołu mieszkaniowego. Projekt we współpracy z arch. Bartłomiejem Drejzą.

Lokalizacja: Sopot, ul. Haffnera i Podmłyńska

Kubatura: 26 436,80 m³

Inwestor: Polnord S.A.