Bank Handlowy w Warszawie S.A. Centrala banku
ul. Chałubińskiego, Warszawa
Całkowita przebudowa 22 kondygnacji budynku Intraco II
Kompleksowy projekt techniczny

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Oddział w Bielsku-Białej
Plac Ratuszowy, Bielsko-Biała
Całkowita przebudowa i rozbudowa XIX-wiecznej przędzalni na obiekt bankowy
Kompleksowy projekt techniczny

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Oddział w Koninie
Plac Zamkowy, Konin
Wielobranżowy projekt przebudowy XIX w kamienicy
Projekt we współpracy i pod kierunkiem firmy KJ Styl z Poznania

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Oddział Częstochowa
ul. Jasnogórska, Częstochowa
Projekt techniczny wielobranżowy

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Oddział w Gdańsku
ul. Chmielna, Gdańsk
Projekt wstępny, konkursowy (wyróżnienie)

Powszechna Kasa Oszczędności BP Oddział w Zakopanem
ul. Krupówki, Zakopane
Kolorystyka elewacji, projekt wnętrz i projekty instalacyjne
we współpracy z prof. W. Bulińskim

Powszechna Kasa Oszczędności BP Oddział w Piasecznie
ul. Techniczna, Piaseczno
Projekt techniczny wielobranżowy

Powszechny Bank Kredytowy S.A. Oddział w Pruszkowie
al. Wojska Polskiego, Pruszków
Kompleksowy projekt techniczny

Powszechny Bank Kredytowy S.A. Oddział w Mławie
ul. Lelewela, Mława
Kompleksowy projekt techniczny przebudowy
budynku banku z okresu 20-lecia międzywojennego

Powszechny Bank Kredytowy S.A. Oddział w Gdańsku
ul. Ogarna, Gdańsk
Kompleksowy projekt techniczny przebudowy kamienic

Powszechny Bank Kredytowy S.A. Oddział w Giżycku
Giżycko, ul. Dąbrowskiego
Kompleksowa adaptacja kamienicy z początku XX w.

Powszechny Bank Kredytowy S.A. Oddział w Kołobrzegu
al. Zdrojowa, Kołobrzeg
Projekt wstępny, konkursowy (I nagroda)

Narodowy Bank Polski Filia w Wałbrzychu
ul. Słowackiego, Wałbrzych
Kompleksowy projekt techniczny przebudowy XIX-wiecznego obiektu

Bank Rozwoju Eksportu S.A. Oddział w Łodzi
ul. Piotrkowska, Łódź
Projekt wnętrz i instalacji wewnętrznych

Bank Rozwoju Eksportu S.A. Oddział w Krakowie
ul. Lubicz, Kraków
Kompleksowy projekt techniczny przebudowy części XIX-wiecznego obiektu

Bank Rozwoju Eksportu S.A. Oddział w Olsztynie
ul. Głowackiego, Olsztyn
Projekt wnętrz

Bank Rozwoju Eksportu S.A. Oddział w Poznaniu
Stary Rynek, Poznań
Kompleksowa przebudowa XVIII-wiecznych kamienic we współpracy z KJ Styl

Bank Gdański S.A. I Oddział w Gdyni (filia)
Skwer Kościuszki, Gdynia
Projekt techniczny wielobranżowy

Bank Gdański S.A. IV Oddział w Gdańsku
Długi Targ, Gdańsk
Kompleksowa przebudowa XVI-wiecznych kamienic

Bank Gdański S.A. IV Oddział w Gdańsku (filia)
Długi Targ, Gdańsk
Kompleksowa przebudowa 2 kondygnacji kamienicy

Centrala PBK S.A. w Warszawie
al. Kasprzaka, Warszawa
Projekt wstępny, konkursowy (wyróżnienie)

Bank w prefabrykacie dla Pekao S.A.
Obiekt modelowy, trójwariantowy
Kompleksowy projekt techniczny

Prominvest Bank Odessa
ul. Puszkinskaja, Odessa
Kompleksowy projekt techniczny budynku w zabytkowej części miasta

Ukrexim Bank
Al. Krieszczatik, Kijów
Kompleksowy projekt przebudowy zespołu budynków z lat 50-tych XXw.
i wiele innych