BLOK OPERACYJNY I ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII PCZ MALBORK

Opis: Projekt koncepcji rozbudowy malborskiego szpitala o nowoczesny blok operacyjny i oddział intensywnej terapii. W skrzydle umieszczono też oddzieloną funkcjonalnie część administracyjną i centralną sterylizatornię szpitala.

Lokalizacja: Malbork, ul. Armii Krajowej

Kubatura:  14 810,00 m³

Inwestor: Powiatowe Centrum Zdrowia w Malborku.