KWARTAŁ BIUROWO-USŁUGOWY

Opis: Projekt wstępny zespołu średniowysokich budynków usługowo biurowych, o śmiałej modernistycznej architekturze, ma na celu rewitalizację fragmentu centrum Wejherowa, w bezpośrednim sąsiedztwie Urzędu Gminy i dworca kolejowego.

Lokalizacja: Wejherowo, ul. Inwalidów Wojennych, Transportowa i Zachodnia

Kubatura: 18 790,00 m³

Inwestor: ORLEX Maciej Gębarowski