BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY GDAŃSK

Opis: Zwycięski projekt konkursowy w konkursie ogłoszonym przez SM Chełm, zakładał w miejscu parkingu budowę wielopoziomowego parkingu samochodowego, z usługami w parterze budynku i „dostawionym” niewielkim budynkiem biurowym. Niestety Inwestor nie spełnił ostatecznych kryteriów finansowych.

Lokalizacja: Gdańsk, ul. Cieszyńskiego

Kubatura: 17 952,00 m³

Inwestor: WAM Investment Spółka z o.o.