PRZYCHODNIA I KOMISARIAT POLICJI

Opis: Zwycięski projekt konkursowy, zrealizowany przez BOI na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gdyni dla dzielnic Karwiny i Źródło Marii. Charakterystyczna forma obiektu nawiązuje do najlepszych lat modernizmu gdyńskiego.

Lokalizacja: Gdynia, ul. Źródło Marii

Kubatura: 14 400,00 m³

Inwestor: Biuro Obsługi Inwestycji i UM Gdynia