BANK HANDLOWY ODDZIAŁ BIELSKO-BIAŁA

Opis: W Bielsku-Białej na powstałym w II poł. XIX w. Targu Świńskim – Schweinsplan, później placu Straży Ogniowej, w 1869 r. powstała hala Fabryki Sukna Franciszka Voighta jako pierwsza budowla żelbetowa na ziemiach polskich, zwana później – po jej sprzedaży – Fabryką Sukna Fryderyka Tislowitza. Pierwotnie dwupiętrowy, nadbudowany w 1905 r. budynek był nowoczesną przędzalnią zatrudniającą około 200 robotników. W czasie I wojny światowej część fabryki została oddana do dyspozycji żandarmerii austriackiej na koszary. W 1922 r. nastąpiła kolejna rozbudowana o nową, żelbetową halę z zaokrąglonym narożnikiem i rotundą. Przy tej rozbudowie obiekt uzyskał eklektyczną formę, z ubogimi secesyjnymi detalami, dalece odbiegając od ówczesnego budownictwa przemysłowego. Po II wojnie światowej, miały w nim siedzibę tkalnie państwowych zakładów włókienniczych. W 1994 r., hale przekazano do gruntownej przebudowy i rozbudowy  na potrzeby Oddziału Regionalnego Banku Handlowego, na którego zlecenie działaliśmy, nadzorując cały proces przebudowy. Bank Handlowy sprzedał później budynek miastu na pomieszczenia Urzędu Miejskiego w Bielsku Białej. Charakterystyczny narożny budynek stał się siedzibą m.in. Urzędu Stanu Cywilnego. Projekt we współpracy z prof. dr hab. arch. Markiem Gawdzikiem.

Lokalizacja: Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy

Kubatura: 14 415,00 m³

Inwestor: Bank Handlowy w Warszawie S.A.