PBK S.A. O/PRUSZKÓW

Opis: W budynku przejętym przez bank zaprojektowaliśmy obszerny oddział Powszechnego Banku Kredytowego w Pruszkowie, w którym prócz obszernej części biurowej (na potrzeby centrali banku), zaprojektowaliśmy także mieszkania służbowe dla pracowników. Piwnice budynku oprócz pełnego programu skarbcowego, mieszczą także halę garażową. Obecnie siedzibę ma w nim bank Pekao S.A.

Lokalizacja: Pruszków, ul. Wojska Polskiego

Kubatura: 12 480,00 m³

Inwestor: Powszechny Bank Kredytowy S.A.