PBK S.A. O/GIŻYCKO

Opis: U zbiegu ulic Kolejowej i Dąbrowskiego, w historycznym budynku z początku XX w, zaprojektowaliśmy jako jedną z pierwszych naszych realizacji, oddział Powszechnego Banku Kredytowego w Giżycku. Projekt realizowany pod nadzorem służb konserwatorskich. Obecnie siedzibę w nim ma bank Pekao S.A.

Lokalizacja: Giżycko, ul. Dąbrowskiego

Kubatura: 5 075,00 m³

Inwestor: Powszechny Bank Kredytowy S.A.