FILIA NBP W WAŁBRZYCHU

Opis: W Wałbrzychu, przy ul. Juliusza Słowackiego 23a projektowaliśmy przebudowę budynku neobarokowej kamienicy kupieckiej z II połowy XIX w. na siedzibę fili Narodowego Banku Polskiego. W kamienicy podczas jej przebudowy odkryto wiele historycznych detali – wyeksponowano je w zabytkowej sieni.  Neobarokową ornamentykę elewacji, inne detale wnętrz, stolarki zewnętrznej i wewnętrznej poddano pieczołowitej renowacji konserwatorskiej przy gruntownej przebudowie obiektu.  Później już obiekt został przekształcony w siedzibę Polskiego Banku Inwestycyjnego i sprzedany Kredyt Bankowi S.A.

Lokalizacja: Wałbrzych, ul. Słowackiego

Kubatura: 3 654,00 m³

Inwestor: Narodowy Bank Polski