HOTEL SŁOWINIEC

Opis: Projekt rozbudowy ośrodka rehabilitacyjno-wypoczynkowego o dodatkowe skrzydło budynku, mieszczące  w sobie 48 pokoi hotelowych, nowy obszerny hol recepcyjny i rozbudowaną część rehabilitacyjną z gabinetami lekarskimi, basenem rehabilitacyjnym i salami ćwiczeń.

Lokalizacja: Poddąbie, Promenada Słońca

Kubatura: 10 200,00 m³

Inwestor: ORW Słowiniec S.c. Jan Huruk