BANK W PREFABRYKACIE

Opis:  Na zlecenie Lokata Spółka z o.o. opracowaliśmy postmodernistyczną koncepcję prefabrykowanego budynku banku w trzech modelach wielkościowych, który z założenia miał być „montowany” w 4 do 6 tygodni. Projekt opracowany we współpracy z arch. Edgarem Kaszubskim i arch. Mirosławem Kaczmarkiem nie wszedł do realizacji.

Lokalizacja: Dowolna

Kubatura: 2 425,00 m³

Inwestor: Lokata Spółka z o.o.