BANK GDAŃSKI IV/O GDAŃSK

Opis: Zespół trzech kamienic przy Trakcie Królewskim w Gdańsku, z parterową podpiwniczoną oficyną wzdłuż ul. Mieszczańskiej. Szczególnej ochronie konserwatorskiej podlega środkowa kamienica zespołu. Projektowi podlegał cały obiekt. Konserwatorskiej renowacji poddano również elewacje od strony Długiego Targu i przedproża.

Lokalizacja: Gdańsk, Długi Targ

Kubatura: 13 125,00 m³

Inwestor: Bank Gdański S.A.